Datum

26-28 novembar 2021.

Lokacija

Hotel Divčibare

Predavaci

11 profesionalnih predavača

Organizator:

Centar za Informacione Tehnologije i Razvoj – CITR Beograd

COVID 19

Organizovan u skladu sa standardima zaštite populacije od pandemije Covid 19

IMPL – CONV 21
26-28 novembar 2021.

IMPL-CONV 21 оkuplja renomirane predstavnike industrije privatnog, javnog sektora i sektora visokog obrazovanja i u svom središtu ima razmenu ekspertize, tehnika, ideja i primera dobrih praksi iz različitih oblasti obrazovanja, radi unapređenja kadrovskih potencijala i modernizacije poslovanja svih privrednih grana i javnog sektora, primenom savremenih rešenja i praksi.

IMPL-CONV 21 se realizuje istovremeno i kao Web konferencija, na kojoj učesniči učestvuju putem live streaming-a i kao konferencija sa neposrednim učešćem, u okviru konferencijskog prostora hotela “Divčibare”, na Divčibarama. Učesnici se pri prijavi mogu opredeliti za jedan od ova dva modaliteta svog učešća na IMPL-CONV 21.

PROGRAMSKE OBLASTI IMPL-CONV 21

(1) PRIVREDA I JAVNI SEKTOR:

 1. Primenjene “State-of-the-art” IT tehnologije i rešenja i smernice za implementaciju kadrova na stručne pozicije u vodećim firmama u domenu informacionih tehnologija
 2. Inovativni E-business i E-government modeli
 3. Savremene prakse u telekomunikacionim servisima i smernice za implementaciju kadrova na stručne pozicije u kompaniji “A1 mobile”
 4. Digitalna fabrikacija-3D štampa i smernice za implementaciju kadrova na stručne pozicije u kompanijama koje se bave 3D štampom kao i konekcija sa stručnjacima iz ove oblasti u zemlji i inostranstvu
 5. Inovativna rešenja za unapređenje turizma sa fokusom na hotelijerstvo i smernice za implementaciju kadrova na stručne pozicije u grani ugostiteljstva, koje daje HORES, pod čijim pokroviteljstvom se nalazi više od 300 hotela i 700 restorana u Srbiji
 6. Potrebe javnog sektora za stručnim kadrovima iz raznih oblasti (IT stručnjaci, zaštita životne sredine, ekonomija, turizam, pravne nauke, poslovni menadžment, geografski stručnjaci, elektrotehničari, šumarski stručnjaci) i smernice za implementaciju kadrova na stručne pozicije iz datih oblasti u javnom sektoru
 7. Potrebe zdravstvenog sistema Srbije za kvalifikovanim kadrom u oblasti medicine
 8. Motivacioni i organizacioni činioci u on-line učenju i pripremi nastavnih materijala u uslovima pandemije

(2) OBRAZOVNI SEKTOR:

 1. Analiza postojećeg stanja u domenima IT, zaštite životne sredine, ekonomije, turizma, prava, poslovnog menadžmenta, geografskih nauka, elektro-tehnike, šumarstva i medicine koji se ostvaruju kroz sistem visokog obrazovanja u Srbiji
 2. Pronalaženje rešenja koja će obrazovni sistem uskladiti sa potrebama privatnog i javnog sektora
 3. Pronalaženje rešenja koja će obrazovni sistem uskladiti sa potrebama i talentima studenata kroz proširenje obrazovnih kapaciteta i veće interakcije obrazovnih institucija sa privredom

(3) SAJAMSKI PROGRAM:

U okviru IMPL-CONV 21, pored osnovnog programa, realizuje se sajamski program u okviru kojeg će učesnici moći da se upoznaju sa najnovijim tehnološkim rešenjima, radom i servisima partnerskih organizacija.

CILJEVI IMPL-CONV 21

KONVERGENCIJA

Duboka integracija ekspertize, praktičnih modela i identifikovanih potreba privatnog, javnog i obrazovnog sektora, koja vodi ka većoj usaglašenosti stručnih kompetencija stečenih kroz obrazovni proces sa privrednim i razvojnim potrebama

KOHEZIJA

Razvoj kohezivnog, otvorenijeg i stimulišućeg okruženja sa većim razvojnim potencijalom

IMPLEMENTACIJA

Implementacija kadrova na stručne pozicije u privatnom i javnom sektoru kao i smernice i subvenisanje kadrova oko pokretanja sopstvenog biznisa

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Dobrivoje Mihailovic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Snežana Knežević, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Dejan Simić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Jovan Filipović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Prof. dr Ivica Veža, Emeritus, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i
  brodogradnje, Sveucilište u Splitu
 • Prof.dr Miroslav Radojičić, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u
  Kragujevcu
 • dr Filip Kokalj, Fakulteta za strojništvo, Univerzitet u Mariboru
 • Prof. dr Nina Radojičić-Matić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Stojanče Nusev, Tehnički fakultet, Univerziteta u Bitolju
 • Prof. dr Vassilis Moustakis, Technical University of Crete, Greece
 • Prof. dr Dejan Blagojević, Akademija strukovnih studija Niš
 • Dipl. Ing. Dejan Stojanović, Menadzer, Comtrade Beograd
 • Prof. dr Đorđe Mazinjanin, v.d. direktor Sava Centar
 • Prof, dr Đorđe Mihailović, Akademija strukovnih studija Kragujevac

COVID 19:

 • IMPL-CONV 21 se realizuje u skladu sa standardima i merama zaštite populacije od pandemije zaraze covid 19 virusom. U slučaju značajnog pogoršanja epidemiološke situacije, konferencija će se realizovati isključivo online, o čemu će svi učesnici biti blagovremeno obavešteni. U ovom slučaju će neposrednim učesnicima biti refundirana razlika u troškovima između kotizacije za neposredno učešće i učešće na Web konferenciji.

Program

Agenda konferencije biće dostupna do 1.11.2021. godine i poslata na e-mail adredu svih učesnika koji su do tog trenutka prijavili svoje učešće.

PREDAVAČI

Rare Svetozar Kolesar

Serijski preduzetnik, obrazovan u softverskom inženjerstvu i osnivač 3D Republike

Prof. dr Milan Vujić

Profesor strukovnih studija - Akademija strukovnih studija Beograd, odsek Visoka hotelijerska škola

Prof. dr Georgi Genov

Profesor na Visokoj hotelijerskoj školi u Beogradu i direktor Poslovnog udruženja hotelijera i restoratera Srbije - HORES (od 2013)

Prof. dr Dobrivoje Mihailović

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Prof. dr Nina Radojičić Matić

Matematički fakultet, Univerzititeta u Beogradu

Prof. dr Dejan Simić

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Prof. dr Snežana Knežević

Fakultet organizacionih nauka (FON)

Partneri

O CITR

Centar za informacione tehnologije i razvoj – CITR Beograd je udruženje eminentnih eksperata iz svih delova zemlje i inostranstva, koji se bave razvojem domaće IT industrije, primenom inovativnih informacionih tehnologija u poslovanju i e-upravi i edukativnim programima za difuziju savremenih znanja u ovoj oblasti.

CITR ima kao svoj cilj difuziju i razmenu prakticnih znanja, značajnih inovacija i IT tehnika kroz sve privredne pore, objedinjujući ekspertizu i identifikovane potrebe javnog, privatnog i sektora obrazovanja u jedinstven IT ekosistem koji pruža veći stepen kohezivnosti i konkurentnosti domaće privrede.

Kroz razmenu “state-of-the-art” znanja, poslovnih i tehničkih ideja i identifikovanih ključnih problema koji se u privatnom, javnom i obrazovnom sektoru mogu otkloniti primenom savremenih informacionih tehnologija, kolaboraciju, edukaciju i trening, usaglašavanje privrednih potreba sa ishodima neformalnog i formalnog obrazovanja, sertifikaciju, istraživanje IT tržišta i vršenje konsultantskih usluga, CITR osnažuje domaću IT industriju i kroz nju privredu u celini.

Udruženje ima snažan focus na praktična znanja i posvećeno je IT inovacijama u svim društvenim sferama, a prevashodno u obrazovnom sektoru.

U svetu u kojem IT postaje sve značajniji faktor svih sfera delatnosti i života, udruženje uz dobrodošlicu očekuje nove članove, koji se mogu, uz opis svojih referenci, prijaviti za članstvo u organizaciji slanjem e-mail poruke sa biografijom na : Info@citr.rs.

KONTAKT / PITAJTE NAS

  Za sva pitanja možete nas kontaktirati i putem:

  • e-mail adrese: Info@citr.rs
  • kontakt telefon: +381(0)60/39 60 600